Prisijungimo vardas
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?

Tapk nariu

 

Informaciniai rėmėjai

 


Akademijos nariams gali būti suteikiami šie kredencialai:

1. asocijuoti nariai;

2. tikrieji nariai;

3. nariai specialistai;

4. nariai ekspertai;

5. garbės nariai.

 

Asocijuotu nariu gali būti asmuo, atitinkantis aukščiau nurodytus požymius, pateikęs akademijos tarybai prašymą ir sumokėjęs stojamąjį asocijuoto nario mokestį. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės visuotiniuose narių susirinkimuose. Asocijuoti nariai negali kelti savo kandidatūrų ir būti išrinkti į akademijos valdymo ir kontrolės organų narius.
Privalumai
Asocijuoti nariai gali dalyvauti akademijos mokymo ir mokslo bei kredencialų suteikimo programoje. Jiems yra taikoma nuolaida renginių metu.

 

Tikruoju nariu gali būti asmuo, atitinkantis aukščiau nurodytus požymius, pateikęs akademijos tarybai prašymą, baigęs akademijos nustatytus kursus pagal tikriesiems nariams nustatytą programą, išlaikęs kvalifikacinius egzaminus ir sumokėjęs tikrojo nario stojamąjį mokestį. Kai kuriais atvejais narystė suteikiama išimties tvarka pagal akademijos tarybos nustatytus reikalavimus.
Privalumai
Tikrieji nariai jau yra išklausę bazinį tęstinį kursą, o tai reiškia, kad jie jau kompetentingi atlikti įprastines burnos reabilitacijos dantų implantais procedūras. Tikrasis narys turi balsavimo teisę visuotiniuose narių susirinkimuose, gali kelti savo kandidatūrą ir būti išrinkti į akademijos valdymo ir kontrolės organų narius. Gauna slaptažodį ir gali prieiti tik prie tikriesiems nariams skirtos mokslinės ir kitos informacijos. Jiems yra taikoma nuolaida renginių metu.
Tikrieji nariai gali kreiptis tiesioginių konsultacijų į kolegas sudėtingais atvejais. Jų pavardės bus skelbiamos pacientams BOA svetainėje.

 

Nariu specialistu gali būti asmuo, buvęs tikruoju nariu, pateikęs akademijos tarybai prašymą, baigęs akademijos nustatytus draugijos nariams kursus pagal nustatytą programą, išlaikęs specialisto kvalifikacinius egzaminus ir sumokėjęs nario specialisto stojamąjį mokestį. Kai kuriais atvejais narystė suteikiama išimties tvarka pagal akademijos tarybos nustatytus reikalavimus.
Privalumai
Nariai specialistai jau yra išklausę bazinį tęstinį kursą bei specialią ruošimo programą, o tai reiškia, kad jie jau kompetentingi atlikti ne tik įprastines, bet ir sudėtingas burnos reabilitacijos dantų implantais procedūras. Narys specialistas turi balsavimo teisę visuotiniuose narių susirinkimuose, gali kelti savo kandidatūrą ir būti išrinkti į akademijos valdymo ir kontrolės organų narius. Gauna slaptažodį ir gali prieiti tik prie tikriesiems nariams skirtos mokslinės ir kitos informacijos. Jiems yra taikoma nuolaida renginių metu. Jų pavardė bus ne tik prieinama pacientams, bet ir informacija apie juos bus patalpinta į BOA svetainę su papildoma nuoroda į darbovietės adresą ir kontaktus.

 

Nariu ekspertu gali tapti asmuo, buvęs narys specialistas, nusipelnęs moksle ar BOA veikloje. Narystė suteikiama akademijos tarybos sprendimu, prieš tai kam nors pasiūlius. Kai kuriais atvejais narystė suteikiama išimties tvarka pagal akademijos tarybos nustatytus reikalavimus.
Privalumai
Nariai ekspertai yra labai aukštos kvalifikacijos specialistai, nusipelnę akademijai mokslo ar mokymo srityje. Jie atstovauja akademiją Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja sprendžiant sudėtingiausius klinikinius burnos reabilitacijos implantais klausimus, konsultuoja kolegas.
Narys ekspertas turi balsavimo teisę visuotiniuose narių susirinkimuose, gali kelti savo kandidatūrą ir būti išrinkti į akademijos valdymo ir kontrolės organų narius. Gauna slaptažodį ir gali prieiti tik prie tikriesiems nariams skirtos mokslinės ir kitos informacijos. Jiems yra taikoma nuolaida renginių metu.

 

Akademijos garbės nariais renkami asmenys, turintys ypatingų nuopelnų dantų implantologijos ar osteointegracijos srityse ir/arba akademijai. Garbės nariai atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo. Garbės nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose be balsavimo teisės, naudotis akademijos teikiamomis paslaugomis, bet kada atsisakyti būti akademijos garbės nariu.© 2008 Baltic Osseointegration Academy | El. paštas: info@boaoffice.lt