2013 m. VASARIS

 

SVARBI INFORMACIJA APIE NUMATOMUS RENGINIUS

 
 

2013 metų Druskininkų konferencija

Šių metų balandžio 6 d. Druskininkuose, centre "SPA Vilnius SANA", BOA organizuoja netradicinę mokslinę-pramoginę konferenciją "Bendravimas – vertybė, kurios reikia mokytis". Jos metu ne tik sužinosime daug naujo, bet ir atsikvėpsime nuo kasdienybes, linksmai pabendrausime. Šį kartą Baltijos Osteointegracijos Akademija kviečia išplėsti savo kompetenciją išmokstant geriau ir įtaigiau komunikuoti, daryti įtaką pašnekovams, atsakinėti į nepatogius klausimus.

 

 
 

Bus pravesti mokymai: "Efektyvus komunikavimas ir "žodinė savigyna" – kaip įtaigiai bendrauti ir nepasiduoti kitų, įskaitant pacientus, įtakai".

 
 

Mokymų metu dalyviai sužinos:

- iš ko susideda komunikavimo srautas ir kaip jį valdyti;

- kaip išlaikyti klausytojų (pašnekovų, pacientų) dėmesį;

- kaip bendraujant daroma įtaka pagal NLP (neurolingvistinio programavimo) metodiką;

- kaip tinkamai pasiruošti prezentacijai (susitikimui) panaudojant minčių žemėlapius (Mind Map);

- efektyvios prezentacijos struktūrą;

- veiksmingiausias "žodinės savigynos" technikas – kaip tapti emociškai nepažeidžiamu ir apsiginti nuo žodinės agresijos, nepatogių klausimų, manipuliacijų, nereikalingų patarimų, prašymų.

 
 

 

Kviečiame BOA narius dalyvauti BOA ataskaitiniame - rinkiminiame suvažiavime.

 

Po pietų organizuosime pramogą "Protų mūšiai", kurie leis visiems artimiau susipažinti, pailsėsime nuo darbų rutinos. Vakare - koncertuos Ramūnas Difartas su grupe, bus banketas ir šokiai!


Daugiau informacijos: http://www.boaoffice.lt/LT/ .

 

 
 

__________________________________________________________________________________

V-sis tarptautinis BOA kongresas: pasižymėkite 2013 metų rugsėjo mėnesio 13 - 14 dienas savo kalendoriuje!
 

 
     
 

 

V-sis tarptautinis BOA kongresas numatomas 2013 metų rugsėjo mėnesio 13 - 14 dienomis, Kaune "Park Inn Kaunas" viešbučio konferencijų centre. Atsižvelgiant į BOA narių pasiūlymus, bus pakoreguota kongreso mokslinė programa: daugiau diskusijų, ilgesni klinikiniai pranešimai, kolegų atsineštų klinikinių atvejų nagrinėjimas. Įdomius atvejus ruoškite jau dabar (foto, rentgenogramos ir t.t.).

 

 

MOKSLO NAUJIENOS

 
 

Nauja informacija apie titano paviršiaus amžiaus įtaką osteointegracijai

Dažnai, kalbant apie osteointegraciją iškyla klausimas: o kodėl nėra šimtaprocentinės titano-kaulo jungties? Šiuo metu jau yra įrodyta, kad titano amžius turi tiesioginę įtaką osteointegracijai. Lee ir Ogawa, 2012 metais, atliko tyrimą su eksperimentiniais gyvūnais ir paskelbė straipsnį (Implant Dent) apie tai, jog bėgant laikui ryškiai mažėja titano implanto osteointegracinės savybės. Tai ypač pastebima ankstyvosiose gijimo stadijose. Ką tik paruošto titano paviršiaus ir laikyto ilgesnį laiką, osteointegracinių savybių sumažėjimas gali siekti iki 50%. Ką tik pagaminto implanto titano-kaulo jungties dydis gali atitinkamai sumažėti nuo 90% iki 60%. Mokslininkai įrodė, kad pagrindinė šio fenomeno priežastis yra mažesnė pastovėjusio titano paviršiaus galimybė pritraukti proteinus ir osteogenines ląsteles. Tai aiškinama nykstančiu hidrofiliškumu ir progresuojančiu hidrokarbonatų susikaupimu ant titano paviršiaus.


Norint geriau suprasti titano tinkamumą osteointegracijai, reikia prisiminti, kad šis metalas turi daugybę privalumų: atsparumą korozijai, tvirtumą, yra lengvai modifikuojamas paviršius. Šiurkštintas paviršius ženkliai padidina implanto-kaulo paviršių. Šiuo metu atliekami nano-technologiniai tyrimai, siekiant dar pagerinti paviršiaus savybes. Nepasiektas šimtaprocentinis implanto-kaulo paviršius iškėlė mintį, kad paviršiaus amžius gali turėti reikšmės. Tai patvirtino ir prieš tai atliktas tyrimas (Biomaterials), kur autoriai išmatavo šarminės fosfatazės aktyvumą, kuri pakyla, kai ant titano aktyviai atsideda kaulas. Ant skirtingo amžiaus ir topografijos titano diskų buvo auginamos žmogaus osteoprogenitorinės ir triušio kaulų čiulpų mezenchiminės ląstelės. Šarminės fosfatazės aktyvumas ant 4 savaičių senumo diskų, turinčių rūgštimi ėsdintą, tekintą, apdirbtą smėliasrove paviršius, atitinkamai sumažėjo 60%, 60% ir 70%. Att ir Ogawa, 2012 metais, žurnale Int J Oral Maxillofac Implants teigia, kad osteoprogenitorinių ląstelių migracija, adhezija ir proliferacija šiame periode ant 4 savaičių senumo titano sudaro tik 20 - 50%, lyginant su nauju.


In vivo tyrime, implantacijai naudojant rūgštimi ėsdinto paviršiaus implantus, prieš tai laikius juos 2,3 dienas ir 4 savaites, nustatytas statistiškai skirtingas osteointegracijos lygis. Per 4 savaites osteointegracijos lygis sumažėjo dvigubai. Kitame tyrime osteointegracijos lygio skirtumai buvo nustatyti netgi implantuojant po 2 ir 4 savaičių. Šie rezultatai iškėlė ir daigiau klausimų: ar tikrai korektiškai atlikti eksperimentai? Ar gerai buvo išplauta rūgštis nuo ėsdinto titano paviršiaus? Galų gale kaip pasikeičia titano savybės po ilgesnio nei 4 savaitės periodo? Galima daryti išvadą, kad skubiai reikalingi tolimesni tyrimai.


Apibendrinant gautus tyrimus, jau dabar yra aišku, kad mes neturime jokių taisyklių, reguliuojančių titano produktų naudojimą, išskyrus reikalavimus sterilumui išsaugoti. Dažniausiai šis terminas yra 5 metai. Tyrimai rodo, kad laiko tarpas tarp gamybos ir transportavimo, gali ženkliai ir nekontroliuojamai pakenkti produkto kokybei.

 
 

__________________________________________________________________________________
 

Kaip išsaugoti arba atkurti biofunkcinį implanto paviršiaus aktyvumą?

Šiuo metu yra dirbama dvejomis pagrindinėmis kryptimis:
1. Atliekami bandymai norint išsaugoti titano paviršiaus biofunkcinį aktyvumą.
2. Dirbama siekiant atkurti aktyvų titano implanto paviršių.


Suzuki ir kiti. 2012 metais žurnale Biomaterials paskelbė duomenis apie 4-(2-Hydroxylethyl)-1-piperazineethanesulfoninės rūgšties (HEPES) buferio poveikį titano paviršiui. Norėdami išsaugoti paviršiaus biofunkcinį aktyvumą, jie padengė titano diskus HEPES buferiu. Po 3 mėnesių titano paviršius buvo ypatingai hidrofiliškas. Šarminės fosfatazės aktyvumas ir kalcio atsidėjimas osteoblastų kultūroje apie 50% viršijo kontrolę. Paviršiaus aktyvumą patvirtino ir kiti in vitro tyrimai. Osteoblastų fiksacijos stiprumas in vivo buvo 60% stipresnis negu kontrolėje, kai titanas buvo laikomas 3 mėnesius įprastinėmis sąlygomis. Taigi, tai yra daug žadantis titano paviršiaus aktyvumo išsaugojimo būdas.


Dr. Lee informavo, kad yra dirbama ir siekiant atkurti aktyvų implanto paviršių. Viena iš efektyviausių galimybių stabdyti titano senėjimą ir atkurti aktyvumą yra ultravioletinių spindulių poveikis (foto funkcionalizacija). Park ir kiti. žurnale Int J Oral Maxillofac Implants aprašo teigiamą ultravioletinių spindulių poveikį osteointegracijai. Jie ištyrė titano implantus, paveiktus ultravioletiniais spinduliais ir įsuktus į triušio šlaunikaulį. Praėjus 4 savaitėms, nustatytas daug didesnis osteointegracijos lygis nei kontrolėje. Jis netgi viršijo šviežiai pagaminto, bet ultravioletinių spindulių nepaveikto titano osteointegracijos lygį, kuris buvo artimas 100%. Kai kurie autoriai bando panaudoti ultravioletinių spindulių poveikį kartu su nano-tecnologijomis. Iwasa ir kiti (Int J Nanomedicine) paskelbė duomenis, kad micro-nano-hybridinis titano paviršius, išgautas pritvirtinant 300-nm diametro TiO2 daleles prie šiurkštaus titano ir paveiktas ultravioletiniais spinduliais gali suaktyvinti seną titano paviršių (1 pav.). Be kita ko, žadama, kad ultravioletinių spindulių prietaisas jau greit pasirodys klinikinėje praktikoje
.

 
     
 

 
     
 

Pav. 1. Schematiškai parodytas paviršiaus pokytis pritvirtinus nano-daleles.

 
     
 

Dar vieną įdomų titano paviršiaus biofunkcinio aktyvinimo būdą pasiūlė Yoneyama ir kiti. (Dent Mater J). Jie siekė sukurti paprastą, visiems prieinamą, tačiau efektyvų metodą. Autoriai suprato, kad ląstelių adhezija ant titano priklauso nuo paviršiaus drėgnumo-hidrofiliškumo ir paviršiaus šiurkštumo. Taigi, jie sukūrė hidroterminio poveikio metodą: pamerkė titano diskus į 3% vandenilio peroksido tirpalą ir įdėjo į autoklavą 20 minučių, esant 121°C temperatūrai ir 0.2 MPa slėgiui. Rezultatai nustebino, nes buvo gautas porėtas paviršius su tolygiai pasiskirsčiusiu šiurkščiu tinklu. Dėka šių naujų titano paviršiaus savybių proteino - cytochrome C susijungimo su titanu aktyvumas padidėjo 6 kartus, lyginant su kontroline grupe. Taip pat statistiškai patikimai padidėjo osteoblastų fiksacija ir proliferacija ant modifikuoto titano paviršiaus.

Reziumuojant galima pasakyti, kad autorių sukurtas hidroterminio poveikio metodas sukuria nano-strukrūrinę titano oksido plėvelę ir tokiu būdu atstato biofunkcinį pasenusio titano aktyvumą - hidrofiliškumą ir baltymų adsorbcijos pajėgumą.
Taigi, dabar jau žinome, kad titano paviršius sensta. Tikėtina, kad šie labai įdomūs tyrimai praplės mūsų supratimą apie titano paviršiaus biofunkcinį aktyvumą. Jie paskatins medicininių titano gaminių standartizavimą ir naujų paviršiaus biofunkcinio aktyvinimo metodų kūrimą. Vienas jaunasis LSMU mokslininkas susidomėjo šia tema ir ko gero imsis tolimesnių tyrimų!

 
     

KLINIKINIS ATVEJIS

 
 

Mikrochirurgijos taikymo galimybės atliekant šaknies viršūnės rezekciją su retrogradiniu plombavimu

 
         
 

  Klinikinį atvejį pristato gyd. Marijus Strazdas.  
         
   

15 dantis atstatytas metaliniu kaištiniu įklotu ir suprotezuotas metalo keramikos vainikėliu.
Nusiskundimai: pacientė skundžiasi skausmu kramtant dešinėje pusėje viršutiniame žandikaulyje.
Objektas: radiologiškai – kaulinis prašviesėjimas ties 15 danties šaknies viršūne, šaknies kanalo viršūninis trečdalis užpildytas nekokybiškai.
Kliniškai – MK vainikas intaktinis, dantis jautrus perkusijai.
Gydymo planas: mikrochirurginė šaknies viršūnės rezekcija ir retrogradinis pildymas MTA.

 
         
    Atkeltas gleivinės-antkaulio lopas submarginaliniu pjūviu.  
         
    Lokalizuota 15 danties šaknies viršūnė ir išvalytos granuliacijos.  
         
   

Nurezekuota 3 mm šaknies viršūnės. Suformuotas 6 mm kaulinis langelis, reikalingas darbui mikrochirurginiais instrumentais.

 
         
   

Mikrochirurginiu veidrodžiu (9 x 3 mm) įvertinta šaknies kanalo pildymo kokybė ir kanalo forma.

 
         
   

Retrogradinė ertmė suformuota naudojant retrogradinius ultragarsinius instrumentus.

 
         
    Retrogradinė ertmė užplombuota MTA.  
         
    Chirurginė žaizda susiūta 6-0 nesirezorbuojančiu monofilamentiniu siūlu.  
         
 

  Klinikinis vaizdas po dviejų savaičių.  
         
 

  Radiologinis vaizdas po dviejų mėnesių. Stebimas atsistatantis kaulo defektas.  
         

Baltijos osteointegracijos akademija │ Tel./faks.: +370 37 323153 │ El. paštas: info@boaoffice.lt

     
  Jeigu norite atsisakyti BOA Naujienų, informuokite mus laišku.  
     
 

© 2008 Baltijos osteointegracijos akademija. Visos teisės saugomos. BOA Naujienų medžiaga yra saugoma autorinių teisių. Griežtai draudžiama BOA Naujienų skelbiamą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti šią medžiagą kuriuo nors pavidalu be leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti BOA, kaip šaltinį.
BOA Naujienų pateikta informacija yra teisinga ir nauja, tačiau BOA nesuteikia jokių garantijų dėl šios informacijos tikslumo ir neatsako už patirtą žalą kilusią naudojant pateiktą informaciją. Autorių nuomonė ne visada sutampa su BOA nuomone. Klinicistas naudodamas įvairius metodus asmeniškai atsako už gydymo rezultatą.
BOA Naujienos turi nuorodas į įvairius šaltinius ir interneto svetaines visame pasaulyje. Pastarųjų BOA nekontroliuoja ir negali garantuoti jų turinio tikslumo ir pagrįstumo.